21 maggio 2023 – Mario e Lorenzo vincono a Novara

๐Ÿ‘

Nel 72 frecce organizzato dall’ANCORA SPORT ASD, la pioggia ma sopratutto il vento, non hanno fermato la famiglia Frassati che concludono la loro gara al primo posto nelle rispettive classi nella divisione Compound.

I PODI DELL'ARC.A.

๐Ÿฅ‡ – Lorenzo Frassati – CO SM

๐Ÿฅ‡ – Mario Frassati – CO MM

#arcierialpignano #01001arcierialpignano #alpignano #fitarcopiemonte #tuttalavitarcierialpignano

Dai Social:

01001 ARC.A. - ARCIERI ALPIGNANO ASD

Via Collegno, 31

10098 ALPIGNANO – TO

Copyright 2019-23 – 01001 Arc.A. Arcieri Alpignano ASD – Webmaster: Stefano Murgia